top of page

Vychovaj zo svojho syna rytiera

Vychovaj zo svojho syna rytiera 🤍

Často píšem o výchove dievčat, o dôležitosti toho, aby sa otec podielal na vytváraní pohľadu na svet svojej dcéry..

Vzhľadom na nerovnováhu mužskoženského sveta, som sa zameriavala hlavne na tú nežnú dievčenskú optiku.Pretože táto esencia je teraz vo všeobecnosti v nedostatku.

Synovia mimochodom často (paradoxne) otvárajú ženu v nás ešte rýchlejšie.

My ženy máme prehĺbenú empatiu k tým našim malým mužom, pretože podvedome v nás príroda zakódovala to, že my ženy vieme omnoho viac naciťovať a viac čítať medzi riadkami, muži túto schopnosť nemajú a tak chlapcom veľmi pomáha keď mama dodáva pocit bezpečia cez empatiu (táto prirodzene otvára dvere k hlbšiemu spojeniu so sebou) a otec vytvára hranice.

Chlapci prirodzene viac posúvajú svoje hranice, majú potrebu objavovať a testovať svoju zdatnosť, silu. Tu je preto dôležité keď muž je v spojení so sebou a dokáže prirodzene tieto schopnosti v synovi rozvíjať.

Inak chlapci automaticky začnú vzhliadať k inému najbližšiemu mužovi vo svojom okolí a budú si tieto schopnosti naberať tu.

“Chlapi neplačú”, “nebuď ako baba”, sú tie najhoršie vety (mimo iných), ktoré malý chlapec môže počuť. Práve to sú tie vety, ktoré v ňom zablokujú schopnosť povedať svojej žene ako veľmi ju miluje a, že sa niečím trápi a preto je aktuálne mrzutý. Pretože sa naučil, že byť mužom znamená, neprejavovať city.

63 views

Recent Posts

See All
bottom of page